TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Ví dụ 1 và Vận dụng 1
  • Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác
  • Vận dụng 2
  • Ứng dụng biểu thức toạ độ của các phép toán
  • Ví dụ 3
  • Vận dụng 3
  • Vận dụng 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tọa độ của vectơ

Tọa độ của vectơ (Phần 2)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 481

Chưa có thông báo nào