TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Giao của mặt phẳng với mặt nón tròn xoay
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất chung của ba đường conic

Tính chất chung của ba đường conic (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 69

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào