TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Ôn tập về hypebol
  • Hình chữ nhật cơ sở
  • Ví dụ 1
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
  • Bán kính qua tiêu
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 4
Nhấn để bật tiếng
X

Hypebol

Hypebol (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 73


CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào