TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Nhị thức Newton
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Tam giác Pascal
Nhấn để bật tiếng
X

Nhị thức Newton

Nhị thức Newton (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 515

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào