Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
  • Bài tập 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Số gần đúng và sai số. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Luyện tập Số gần đúng và sai số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 167

Chưa có thông báo nào