TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Mục tiêu bài học và Hoạt động khám phá
  • Tập hợp (Lý thuyết và Ví dụ 1)
  • Hoạt động khám phá
  • Tập hợp (Lý thuyết và Ví dụ 2)
  • Tập con và hai tập hợp bằng nhau (Lý thuyết)
  • Tập con và hai tập hợp bằng nhau (Ví dụ 3 và Ví dụ 4)
  • Một số tập con của tập số thực (Lý thuyết)
  • Một số tập con của tập số thực (Ví dụ 5)
Nhấn để bật tiếng
X

Tập hợp

Tập hợp

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 2.339

Chưa có thông báo nào