Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Mục tiêu bài học và Hoạt động khám phá
  • Tập hợp (Lý thuyết và Ví dụ 1)
  • Hoạt động khám phá
  • Tập hợp (Lý thuyết và Ví dụ 2)
  • Tập con và hai tập hợp bằng nhau (Lý thuyết)
  • Tập con và hai tập hợp bằng nhau (Ví dụ 3 và Ví dụ 4)
  • Một số tập con của tập số thực (Lý thuyết)
  • Một số tập con của tập số thực (Ví dụ 5)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tập hợp

Tập hợp

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.387

Chưa có thông báo nào