Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Số gần đúng
  • Sai số tuyệt đối
  • Ví dụ 4
  • Vận dụng 1
  • Sai số tương đối
  • Số quy tròn
  • Vận dụng 2
  • Xác định số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Số gần đúng và sai số. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Số gần đúng và sai số

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 454

Chưa có thông báo nào