Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Dùng đồ thị giải bất phương trình bậc hai một ẩn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Sử dụng máy tính cầm tay giải bất phương trình bậc hai một ẩn
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Giải bất phương trình bậc hai một ẩn (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 138

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung Bài tập tự luyện

Chưa có thông báo nào