TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Dùng đồ thị giải bất phương trình bậc hai một ẩn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Sử dụng máy tính cầm tay giải bất phương trình bậc hai một ẩn
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Giải bất phương trình bậc hai một ẩn (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 441

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung Bài tập tự luyện

Chưa có thông báo nào