TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Hàm số bậc hai
  • Đồ thị hàm số bậc hai
  • Ví dụ 2
  • Sự biến thiên của hàm số bậc hai
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ mở đầu
Nhấn để bật tiếng
X

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.091

Chưa có thông báo nào