Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Hàm số bậc hai
  • Đồ thị hàm số bậc hai
  • Ví dụ 2
  • Sự biến thiên của hàm số bậc hai
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ mở đầu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 563

Chưa có thông báo nào