TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tính xác suất bằng sơ đồ hình cây
  • Ví dụ 1
  • Biến cố đối
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Nguyên lí xác suất bé
Nhấn để bật tiếng
X

Xác suất của biến cố

Xác suất của biến cố (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 255

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào