Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố về cạnh và góc (Ví dụ 1)
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố về cạnh và góc (Ví dụ 2)
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố về góc và bán kính (Ví dụ 3)
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố góc-cạnh và diện tích (Ví dụ 4)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Giải tam giác và ứng dụng thực tế (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 326

Chưa có thông báo nào