TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố về cạnh và góc (Ví dụ 1)
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố về cạnh và góc (Ví dụ 2)
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố về góc và bán kính (Ví dụ 3)
  • Giải tam giác khi biết các yếu tố góc-cạnh và diện tích (Ví dụ 4)
Nhấn để bật tiếng
X

Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Giải tam giác và ứng dụng thực tế (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 602

Chưa có thông báo nào