TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Thực hành 1
  • Thực hành 2
  • Thực hành 3
  • Thực hành 4
Nhấn để bật tiếng
X

Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra

Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra (Phần 2)

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 61

Chưa có thông báo nào