Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Ứng dụng định lí côsin trong tam giác.
  • Dạng 2: Ứng dụng định lí sin trong tam giác.
  • Dạng 3: Ứng dụng công thức tính diện tích tam giác.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Định lí côsin và định lí sin

Luyện tập Định lí côsin và định lí sin

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 445

Chưa có thông báo nào