TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Công thức nhị thức Newton
  • Ví dụ 1
  • Tam giác Pascal
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Nhị thức Newton

Nhị thức Newton (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 136

CHÚ Ý: Phần 1, 2 và 3 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào