TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập và parabol
  • Tính đối xứng của parabol
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng
X

Parabol

Parabol (Phần 1)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 71


CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào