TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Không gian mẫu và biến cố

Không gian mẫu và biến cố (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 222

CHÚ Ý: 2 phần lý thuyết và luyện tập dùng dung BTTL

Chưa có thông báo nào