TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giải giam giác
  • Xác định các yếu tố của tam giác
  • Chứng minh tam giác
  • Áp dụng giải tam giác vào thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Luyện tập Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 402

Chưa có thông báo nào