TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giá trị lượng giác
  • 2. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau
  • 3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt
  • 4. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của 1 góc
Nhấn để bật tiếng
X

Giá trị lượng giác của một góc từ 0^0 đến 180^0

Giá trị lượng giác của một góc từ 0^0 đến 180^0

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.931

Chưa có thông báo nào