Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giá trị lượng giác
  • 2. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau
  • 3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt
  • 4. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của 1 góc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giá trị lượng giác của một góc từ 0^0 đến 180^0

Giá trị lượng giác của một góc từ 0^0 đến 180^0

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.178

Chưa có thông báo nào