TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Bán kính qua tiêu và tâm sai của parabol
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
  • Vận dụng 4
Nhấn để bật tiếng
X

Parabol

Parabol (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 66


CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào