TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan về GeoGebra
  • Vẽ đồ thị hàm số
  • Vẽ đồ thị hàm số thay đổi thanh trượt
  • Vẽ cổng chào hình parabol
Nhấn để bật tiếng
X

Vẽ đồ thị hàm bậc hai bằng phần mềm GeoGebra

Vẽ đồ thị hàm bậc hai bằng phần mềm GeoGebra

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 108

Chưa có thông báo nào