Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Mệnh đề (Lý thuyết + Ví dụ 1)
  • Mệnh đề chứa biến (Lý thuyết)
  • Mệnh đề chứa biến (Ví dụ 2)
  • Hoạt động khám phá
  • Mệnh đề phủ định (Lý thuyết + Ví dụ 3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Mệnh đề

Mệnh đề (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.254

Chưa có thông báo nào