TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Trung vị
  • Ví dụ 1
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Tứ phân vị
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 3
  • Mốt
Nhấn để bật tiếng
X

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 268

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào