Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Trung vị
  • Ví dụ 1
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Tứ phân vị
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 3
  • Mốt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 118

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào