Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Bảng số liệu
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 1
  • Biểu đồ
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Số gần đúng và sai số. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 123

Chưa có thông báo nào