Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Phòng thực hành là gì?
  • 02- Quy tắc an toàn phòng thực hành
  • 03- Kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
  • 04- An toàn phòng thực hành với đời sống
Nhấn để bật tiếng
X

MỞ ĐẦU

Bài 5: Quy định an toàn phòng thực hành

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.974

Chưa có thông báo nào