Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Phòng thực hành là gì?
  • 02- Quy tắc an toàn phòng thực hành
  • 03- Kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
  • 04- An toàn phòng thực hành với đời sống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỞ ĐẦU

Bài 5: Quy định an toàn phòng thực hành

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.040

Chưa có thông báo nào