Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Huyền phù
  • 02- Nhũ tương
  • 03- Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 03: Huyền phù và nhũ tương

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.693

Chưa có thông báo nào