Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Huyền phù
  • 02- Nhũ tương
  • 03- Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 03: Huyền phù và nhũ tương

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.494

Chưa có thông báo nào