Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Khái niệm nhiên liệu
  • 02- Nhiên liệu gỗ và than đá
  • 03- Nhiên liệu dầu mỏ và khí tự nhiên
  • 04- Nhiên liệu sinh học và hạt nhân
  • 05- Sử dụng nhiên liệu hiệu quả và tiết kiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5 - VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM (HÓA HỌC)

Bài 3: Nhiên liệu

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.619

Chưa có thông báo nào