Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Khái niệm nhiên liệu
  • 02- Nhiên liệu gỗ và than đá
  • 03- Nhiên liệu dầu mỏ và khí tự nhiên
  • 04- Nhiên liệu sinh học và hạt nhân
  • 05- Sử dụng nhiên liệu hiệu quả và tiết kiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 5 - VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM (HÓA HỌC)

Bài 3: Nhiên liệu

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.146

Chưa có thông báo nào