Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tương tác và Lực tương tác
  • 02- Tương tác không tiếp xúc
  • 03- Tương tác có tiếp xúc
  • 04- Truyền lực qua thanh cứng và dây treo
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9 - LỰC (VẬT LÍ)

Bài 2: Lực tiếp xúc và Lực không tiếp xúc

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.299

Chưa có thông báo nào