Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tương tác và Lực tương tác
  • 02- Tương tác không tiếp xúc
  • 03- Tương tác có tiếp xúc
  • 04- Truyền lực qua thanh cứng và dây treo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 9 - LỰC (VẬT LÍ)

Bài 2: Lực tiếp xúc và Lực không tiếp xúc

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.335

Chưa có thông báo nào