Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Quy ước thời gian ngày, tháng, năm
  • 02- Sự ra đời của đồng hồ
  • 03- Đơn vị chuẩn thời gian
  • 04- Thực hành nghiên cứu
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 8: Sự nhanh chậm và phép đo Thời gian

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.599

Chưa có thông báo nào