Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự lớn lên của tế bào
  • 02- Sự sinh sản của tế bào
  • 03- Ý nghĩa sự lớn lên và sinh sản của tế bào
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 6 - TẾ BÀO, ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (SINH HỌC)

Bài 4: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.742

Chưa có thông báo nào