Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Đa dạng của thực vật
  • 02- Ngành rêu và ngành dương xỉ
  • 03- Ngành hạt trần và ngành hạt kín
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 16: Thực vật

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.316

Chưa có thông báo nào