Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Ba trạng thái của nước
  • 02- Ba trạng thái của chất
  • 03- Thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2 - CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT ( HÓA HỌC)

Bài 2: Ba thể (trạng thái) cơ bản của chất

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3.449

Chưa có thông báo nào