Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Chất tinh khiết và tạp chất
  • 02- Hỗn hợp
  • 03- Độ đồng nhất của hỗn hợp
  • 04- Tính chất của hỗn hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 1: Chất tinh khiết và hỗn hợp

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.655

Chưa có thông báo nào