Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Chất tinh khiết và tạp chất
  • 02- Hỗn hợp
  • 03- Độ đồng nhất của hỗn hợp
  • 04- Tính chất của hỗn hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 1: Chất tinh khiết và hỗn hợp

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.862

Chưa có thông báo nào