Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Đa dạng vi khuẩn
  • 02- Cấu tạo vi khuẩn
  • 03- Phân biệt virus và vi khuẩn
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 6: Vi khuẩn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.739

Chưa có thông báo nào