Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Khái niệm vật liệu
  • 02- Khái niệm nguyên liệu
  • 03- Một số vật liệu và nguyên liệu thông dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5 - VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM (HÓA HỌC)

Bài 1: Vật liệu & Nguyên liệu

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.149

Chưa có thông báo nào