Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Khái niệm vật liệu
  • 02- Khái niệm nguyên liệu
  • 03- Một số vật liệu và nguyên liệu thông dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 5 - VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM (HÓA HỌC)

Bài 1: Vật liệu & Nguyên liệu

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.524

Chưa có thông báo nào