Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Khối lượng và mức quán tính
  • 02- Lực hấp dẫn
  • 03- Trọng lực và trọng lượng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9 - LỰC (VẬT LÍ)

Bài 3: Lực hấp dẫn, Trọng lực và Trọng lượng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.487

Chưa có thông báo nào