Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Giới thiệu
  • 02- Phương pháp lắng- lọc
  • 03- Phương pháp cô cạn
  • 04- Phương pháp chiết
  • 05- Phương pháp chưng cất
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 05: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.235

Chưa có thông báo nào