Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Giới thiệu
  • 02- Phương pháp lắng- lọc
  • 03- Phương pháp cô cạn
  • 04- Phương pháp chiết
  • 05- Phương pháp chưng cất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 05: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.487

Chưa có thông báo nào