Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Lực và biểu diễn lực
  • 02- Tác dụng của lực
  • 03- Lò xo và đặc tính của lò xo
  • 04- Lực kế lò xo
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9 - LỰC (VẬT LÍ)

Bài 1: Lực và tác dụng của lực

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.407

Chưa có thông báo nào