Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Giới thiệu cấu tạo kính hiển vi
  • 02- Cách sử dụng kính hiển vi
  • 03- Vệ sinh và bảo quản kính hiển vi
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng kính hiển vi

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.730

Chưa có thông báo nào