Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tính dẫn điện
  • 02- Tính dẫn nhiệt
  • 03- Tính cứng
  • 04- Tính đàn hồi
  • 05- Tính chịu ăn mòn
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5 - VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM (HÓA HỌC)

Bài 2: Tính chất đặc trưng của các loại vật liệu

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.757

Chưa có thông báo nào