Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Độ dài và phép đo độ dài
  • 02- Đơn vị độ dài và thước đo độ dài
  • 03- Thước đo độ dài và đơn vị độ dài phái sinh
  • 04- Thực hành sử dụng các loại thước đo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 3: Sự dài ngắn và phép đo độ dài

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 4.578

Chưa có thông báo nào