Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Độ dài và phép đo độ dài
  • 02- Đơn vị độ dài và thước đo độ dài
  • 03- Thước đo độ dài và đơn vị độ dài phái sinh
  • 04- Thực hành sử dụng các loại thước đo
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 3: Sự dài ngắn và phép đo độ dài

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 5.567

Chưa có thông báo nào