Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Lớp Cá
  • 02- Lớp Lưỡng cư & lớp Bò sát
  • 03- Lớp Chim & lớp Thú
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 21: Động vật có xương sống

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.166

Chưa có thông báo nào