Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Hai lực cân bằng
  • 02- Ma sát nghỉ
  • 03- Ma sát trượt
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9 - LỰC (VẬT LÍ)

Bài 4: Lực ma sát P1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.382

Chưa có thông báo nào