Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Đặc trưng của cơ thể sinh vật
  • 02- Cơ thể đơn bào
  • 03- Cơ thể đa bào
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 7- TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ (SINH HỌC)

Bài 1: Cơ thể sinh vật

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.968

Chưa có thông báo nào