Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể người
  • 02- Phân loại lương thực và thực phẩm
  • 03- Các chất dinh dưỡng trong lương thực và thực phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5 - VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM (HÓA HỌC)

Bài 4: Lương thực, thực phẩm

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.925

Chưa có thông báo nào