Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Lịch sử phân chia sinh giới
  • 02- Tổng quan về giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm
  • Tổng quan về giới Thực vật và giới Động vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 2: Các giới sinh vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.713

Chưa có thông báo nào