Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Lịch sử phân chia sinh giới
  • 02- Tổng quan về giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm
  • Tổng quan về giới Thực vật và giới Động vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 2: Các giới sinh vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.300

Chưa có thông báo nào