Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự cần thiết của phân loại thế giới sống
  • 02- Hệ thống phân loại sinh vật
  • 03- Cách gọi tên loài
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 1: Hệ thống phân loại sinh vật

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.431

Chưa có thông báo nào