Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự cần thiết của phân loại thế giới sống
  • 02- Hệ thống phân loại sinh vật
  • 03- Cách gọi tên loài
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 1: Hệ thống phân loại sinh vật

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.897

Chưa có thông báo nào