Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Chuẩn bị thí nghiệm
  • 02- Quan sát động vật không xương sống
  • 03- Quan sát động vật có xương sống
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 23: Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật thiên nhiên

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.417

Chưa có thông báo nào