Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Thành phần của không khí
  • 02- Khí cacbonic có trong không khí
  • 03- Hơi nước có trong không khí
  • 04- Ứng dụng khí Cacbonic trong cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3 - Ô- XI VÀ KHÔNG KHÍ (HÓA HỌC)

Bài 2: Thành phần của không khí

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.962

Chưa có thông báo nào