Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Thành phần của không khí
  • 02- Khí cacbonic có trong không khí
  • 03- Hơi nước có trong không khí
  • 04- Ứng dụng khí Cacbonic trong cuộc sống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3 - Ô- XI VÀ KHÔNG KHÍ (HÓA HỌC)

Bài 2: Thành phần của không khí

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.276

Chưa có thông báo nào