Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự tồn tại của Ô-xi
  • 02- Vai trò của Ô-xi đối với sự sống
  • 03- Vai trò của Ô-xi đối với sự cháy
  • 04- Nhiệm vụ thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3 - Ô- XI VÀ KHÔNG KHÍ (HÓA HỌC)

Bài 4: Ô- xi và vai trò của Ô-xi

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.074

Chưa có thông báo nào