Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự tồn tại của Ô-xi
  • 02- Vai trò của Ô-xi đối với sự sống
  • 03- Vai trò của Ô-xi đối với sự cháy
  • 04- Nhiệm vụ thực hành
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3 - Ô- XI VÀ KHÔNG KHÍ (HÓA HỌC)

Bài 4: Ô- xi và vai trò của Ô-xi

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.310

Chưa có thông báo nào