Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Cấu tạo của tế bào
  • 02- Chức năng của các tế bào
  • 03- Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  • 04- Thí nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 6 - TẾ BÀO, ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (SINH HỌC)

Bài 2: Cấu tạo và chức năng tế bào

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.226

Chưa có thông báo nào