Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Cấu tạo của tế bào
  • 02- Chức năng của các tế bào
  • 03- Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  • 04- Thí nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6 - TẾ BÀO, ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (SINH HỌC)

Bài 2: Cấu tạo và chức năng tế bào

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.923

Chưa có thông báo nào